Ewakuacje próbne

Firma Gemmar przeprowadza próbne ewakuacje obiektów. W każdym miejscu w obiekcie, gdzie przebywają ludzie, należy zapewnić warunki umożliwiające szybką i bezpieczną ewakuację. Najlepszym i najbardziej efektywnym sposobem, by to zapewnić, są praktyczne ćwiczenia, w których uczestniczą pracownicy danej firmy.

Firma Gemmar zajmuje siękompleksowym planowaniem i organizacją próbnych ewakuacji. Nasze działania polegają na:

  • stworzeniu scenariusza, według którego dana ewakuacja będzie przeprowadzana,
  • zgłoszeniu działań próbnej ewakuacji do właściwego miejscowo komendanta Państwowej Straży Pożarnej,
  • konsultacji zakresu ewakuacji z użytkownikami obiektów. Bazując na specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu naszych pracowników proponujemy najlepsze rozwiązania w danej sytuacji,
  • użyciu środków pozoracji, pozwalających na realne odczucie zagrożenia wśród pracowników firmy poprzez zadymianie części obiektu, symulując realne zagrożenie pożarowe – do tego celu używamy nieszkodliwego „dymu teatralnego”,
  • zapewnieniu odpowiedniego oznakowania osób wyznaczonych do koordynacji ewakuacji,
  • nadzorem i obserwacją procesu ewakuacji przez naszych specjalistów. Wszelkie wątpliwości i błędy pojawiające się w trakcie ćwiczeń powalają na sporządzenie dokładniejszego raportu. Jest on wykonywany w formie dokumentu, jako podsumowanie przeprowadzonych ćwiczeń. Zawarte w nim zostają wszelkie zaobserwowane uchybienia i sugestie na temat sposobu ich wyeliminowania,
  • na miejscu ewakuacji wraz ze specjalistami zapewniamy samochód pożarniczy, który dodatkowo zwiększa realizm przeprowadzanych ćwiczeń.

 

 

W celu uzyskania informacji oraz wyceny, prosimy o kontakt mailowy: info@gemmar.com.pl

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do zapoznania się z cenami szkoleń poprzez wypełnienie formularza wyceny.