Szkolenie z zasad pracy zdalnej

W okresie pandemii COVID-19 część pracowników realizuje swoje obowiązki w formie pracy zdalnej. Jest to nowa forma pracy wykonywana w zmienionych warunkach, najczęściej domowych. Pracodawca polecając wykonywanie pracy w tej formie powinien pamiętać o zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, także przy jej organizacji.
Jednym z podstawowych działań pracodawcy powinno być zapewnienie pracownikowi szkoleń dostosowanych do nowych warunków pracy i opartych o wymagania określone w przepisach prawa, które odpowiedzą na podstawowe pytania, w szczególności: „Jak zorganizować bezpieczne stanowisko pracy w domu?”.

W oparciu o art. 237 § 1 i art. 237 4 § 1 Kodeksu Pracy oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Gemmar Sp. z o.o. przygotował dla Państwa pracowników „Szkolenie z zakresu bezpiecznego wykonywania pracy zdalnej” w formie samokształcenia kierowanego z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

Program szkolenia obejmuje:

  • wybrane aspekty prawne pracy zdalnej,
  • ergonomię na stanowisku pracy wyposażonym w monitor ekranowy przy pracy zdalnej,
  • wypadki przy pracy podczas wykonywania jej w formie zdalnej,
  • analizę wybranych zagrożeń.

W celu uzyskania informacji oraz wyceny, prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@gemmar.com.pl