Szkolenie z bezpieczeństwa pożarowego

Celem szkoleń z bezpieczeństwa pożarowego jest zwiększenie poziomu ochrony użytkowników określonych przestrzeni, obiektów oraz zakładów pracy.

Zgodnie z przepisami prawa każdy pracodawca ma obowiązek:

  • zapoznać wszystkich pracowników z przepisami ochrony przeciwpożarowej, w tym z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego danego budynku,
  • wyznaczyć i przeszkolić wybranych pracowników do prowadzenia działań w zakresie ewakuacji i zwalczania pożarów.

Szkolenia te służą zapoznaniu się z zasadami ochrony przeciwpożarowej, a także ze sposobami postępowania w razie wystąpienia pożaru.

Szkolenie z bezpieczeństwa pożarowego skierowane jest m.in. do osób wyznaczonych przez pracodawcę do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji, w odniesieniu do obowiązków wynikających z artykułów 207 i 2071 Kodeksu Pracy.

Szkolenia z ochrony pożarowej przeprowadzamy w siedzibie naszej firmy, u pracodawców, a także w innych formach dozwolonych przez obowiązujące przepisy.

W zależności od potrzeb klienta, szkolenia mogą być prowadzone w języku obcym.

Istnieje możliwość rozszerzenia szkolenia przeciwpożarowego o praktyczne ćwiczenia gaszenia ognia przy pomocy różnych typów gaśnic oraz ćwiczenia ewakuacji z budynku.

W celu uzyskania informacji oraz indywidualnej wyceny, prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@gemmar.com.pl