Szkolenie wstępne BHP

Szkolenia wstępne BHP w Gemmar

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik musi zostać przeszkolony w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy.

W Gemmar posiadamy ponad 25 letnie doświadczenie w zakresie szkoleń wstępnych, a także szkoleń okresowych bhp, szkoleń ppoż oraz w przeprowadzaniu ćwiczeń ewakuacyjnych.

Dlaczego są ważne szkolenia wstępne bhp?

Zgodnie z prawem szkolenie wstępne BHP jest ważne przez rok od dnia rozpoczęcia pracy lub pół roku w przypadku osób na stanowiskach kierowniczych. Szkolenia wstępne są niezwykle ważne, ponieważ zaznajamiają pracownika z zasadami (tymi ogólnymi oraz typowymi dla branży) panującymi w miejscu pracy, które dbają o bezpieczeństwo całego zespołu.

Jak wyglądają szkolenia wstępne BHP?

Firma Gemmar oferuje szeroki wachlarz szkoleń wstępnych. Zakres i tematyka szkoleń, jak również dobór materiałów szkoleniowych różnią się w zależności od branży i potrzeb klienta.

Wstępne szkolenie BHP składa się z dwóch części – instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego:

Instruktaż ogólny to szkolenie z podstaw prawnych zawartych w Kodeksie Pracy, aktach wykonawczych i regulaminach które obowiązują w danej firmie, instytucji. W tej części przedstawione są również podstawy pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej i bezpiecznej ewakuacji.

Instruktaż stanowiskowy odnosi się do pracy wykonywanej na konkretnym stanowisku, związanym z nią ryzykiem zawodowym oraz środkami ochrony przed zagrożeniami. Ta część prowadzona jest przez przełożonego, bądź innego pracownika wyznaczoną przez pracodawcę i posiadającego odpowiednie przeszkolenie.

Dlaczego warto zdecydować się na szkolenie wstępne bhp w Gemmar?

Zachęcamy do zdecydowania się na przeprowadzenie szkolenia wstępnego bhp przez naszą firmę, ponieważ dobrze wiemy, w jaki sposób zaciekawić pracowników. Odpowiednie metody przekazywania wiedzy dają szansę na zapamiętanie wielu cennych informacji – a o to właśnie chodzi podczas szkolenia wstępnego. Warto też zdecydować się na nasze usługi, ponieważ zawsze staramy się dostosować do klienta.

Szkolenia wstępne BHP w przeprowadzamy w siedzibie naszej firmy, u pracodawców, a także w innych formach dozwolonych przez obowiązujące przepisy.

W zależności od potrzeb klienta, szkolenia mogą być prowadzone w języku obcym.

W celu uzyskania informacji oraz indywidualnej wyceny, prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@gemmar.com.pl