Szkolenie okresowe BHP

Celem szkoleń okresowych BHP jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy pracownika w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przedstawienie nowych rozwiązań techniczno-organizacyjnych w tym zakresie. Szkolenia te według wymogów prawa są obowiązkowo powtarzane w czasie trwania zatrudnienia.

Częstotliwość okresowego szkolenia BHP jest uzależniona od rodzaju i warunków wykonywania pracy:

  • co 6 lat – w przypadku pracowników administracyjno-biurowych;
  • co 5 lat – dla pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników służby BHP oraz pracodawców i kierowników;
  • co 3 lata – dla stanowisk robotniczych (w warunkach szczególnie szkodliwych dla zdrowia, okres ten skraca się do 1 roku).

 

Pierwsze szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami musi zostać przeprowadzone w ciągu 6 miesięcy od momentu zatrudnienia, natomiast dla pozostałych pracowników w ciągu 12 miesięcy.

Szkolenia okresowe przeprowadzamy w siedzibie naszej firmy, a także u pracodawców w trybie stacjonarnym, w formie wideokonferencji lub w formie samokształcenia kierowanego z wykorzystaniem platformy e-learningowej. W zależności od potrzeb, szkolenia mogą być prowadzone w języku polskim lub obcym.

W celu uzyskania informacji oraz indywidualnej wyceny, prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@gemmar.com.pl