Praktyczne szkolenia przeciwpożarowe

Praktyczne szkolenie w zakresie gaszenia pożarów

Wiedza w praktyce. To nic innego, jak podjęcie rzeczywistych działań gaśniczych w symulowanych warunkach. Celem treningu jest zapoznanie uczestników z działaniem urządzeń gaśniczych takich jak: gaśnice, hydranty wewnętrzne czy koce gaśnicze. Szkolenie praktyczne jest niezbędną częścią wykształcenia odpowiednich reakcji podczas sytuacji awaryjnych, które mogą wystąpić w środowisku pracy. W czasie szkolenia kursanci mają rzeczywisty kontakt ze sprzętem, uczą się krok po kroku jak obsługiwać gaśnicę, ćwicząc techniki gaszenia pożarów występujących podczas pracy, gdy pożar jest w początkowej fazie rozwoju.

Uwzględniając występujące zagrożenia pożarowe, a także dostosowując do oczekiwań naszych klientów, rozszerzyliśmy naszą ofertę szkoleniową o praktyczne gaszenie stanowiska komputerowego. Wykorzystanie gaśnicy proszkowej lub śniegowej do gaszenia urządzeń komputerowych w plastikowej obudowie, w obecności instalacji pod napięciem to umiejętności, które warto opanować.

 

Szkolenie z użyciem kaptura ucieczkowego

Przeciwpożarowe kaptury ucieczkowe zostały zaprojektowane z myślą o jak najszybszej ewakuacji. W niektórych zakładach pracy, ze względu na wysoki poziom zagrożeń i uwarunkowania lokalne, umieszcza się dodatkowy sprzęt ewakuacyjny w postaci kapturów ucieczkowych. Służą one do krótkotrwałej ucieczki przez strefę toksyczną. Kaptur chroni użytkownika przed oparami, toksycznymi gazami pożarowymi i innymi szkodliwymi cząstkami. Umiejętność użycia kaptura ucieczkowego może uratować życie.

Podczas zajęć uczestnicy mają za zadanie uciec z pomieszczeń po założeniu na głowę kapturów ucieczkowych, a także uratować napotkaną osobę, która straciła przytomność z powodu przebywania w atmosferze toksycznej.

Pamiętajmy, że jedynie przy wyćwiczonych reakcjach w sytuacjach realnego zagrożenia zwiększają się szanse na wyjście z opresji bez szwanku.

 

Ewakuacja

W przypadku wystąpienia zagrożenia podjęcie gaszenia to nie wszystko. Sytuacje pożarowe mogą wymagać natychmiastowego opuszczenia budynku. Podjęcie szybkich działań w tym zakresie jest kluczowe z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa dla użytkowników obiektu. Podczas naszego szkolenia, każdy z uczestników dowie się jak prawidłowo zareagować podczas ogłoszonej ewakuacji, a także w jaki sposób opuścić zagrożone pomieszczenia, również gdy występują zagrożenia w postaci dymu i wysokiej temperatury. 

Zgodnie z ofertą naszych usług, dostarczymy i przygotujemy trenażer treningowy imitujący zadymione pomieszczenie. 

Szkolenie praktyczne pozwala na bliższe zapoznanie z zagrożeniami i jest dostosowywane indywidualnie do warunków w miejscu pracy.