Oferta szkoleń

Szkolenia BHP stanowią jeden z najważniejszych elementów przygotowania zawodowego pracownika. Prawnie ten obowiązek jest przypisany do każdego pracodawcy, który musi zapewnić bezpieczne warunki pracy w celu ochrony zdrowia i życia pracowników. Zakres i tematyka szkoleń, jak również dobór materiałów szkoleniowych różni się w zależności od branży i potrzeb klienta.

W tym celu powoływane są specjalne jednostki organizacyjne, które oferują usługi w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Spółka Gemmar oferuje szeroki zakres usług, z którego skorzystało już ponad 3000 firm, instytucji i podmiotów gospodarczych.

Nasza oferta szkoleń obejmuje:

 • szkolenia wstępne BHP dla pracowników nowozatrudnionych,
 • szkolenia okresowe BHP dla wszystkich pracowników,
 • szkolenia z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego,
 • szkolenia dla pracowników wyznaczonych do prowadzenia działań w zakresie zwalczania pożarów,
 • praktyczne szkolenia z ochrony przeciwpożarowej (gaszenie prawdziwych pożarów z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego i różnych środków gaśniczych),
 • szkolenia z pierwszej pomocy,
 • szkolenia z zakresu podstaw ochrony danych osobowych,
 • szkolenia z użyciem gogli wirtualnej rzeczywistości (Virtual Reality),
 • inne szkolenia tematyczne z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

  Szkolenia prowadzone są w trybie dogodnym dla klienta, zgodnym z obowiązującymi przepisami – stacjonarnie oraz online zarówno po polsku jak i w językach obcych.
  Po ukończonym szkoleniu wystawiamy pełnoprawne, wymagane przepisami zaświadczenia.

Szeroki wachlarz usług obejmuje również kursy praktyczne, dni bezpieczeństwa, zajęcia połączone z wyjazdami integracyjnymi, podczas których uczestnicy aktywnie biorą udział w inscenizowanych działaniach ratowniczych. Pracownicy nabywają praktyczną wiedzę i umiejętności prowadzenia działań z zakresu zwalczania pożarów, bezpiecznej ewakuacji, udzielania pierwszej pomocy i zachowania podczas różnych niebezpiecznych sytuacji mogących się wydarzyć w codziennym życiu. Podczas ćwiczeń wykorzystywany jest prawdziwy sprzęt ratowniczy.

Działalność szkoleniowa Spółki Gemmar została zarejestrowana w Kuratorium Oświaty – Wydziale Kształcenia i prowadzona jest na podstawie uzyskanej zgody nr 62/K/96. Dzięki temu możemy wyręczyć naszych klientów w opracowywaniu programów i pełnej organizacji szkoleń.

W celu uzyskania informacji oraz indywidualnej wyceny, prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@gemmar.com.pl