Stała obsługa i nadzór BHP

Jesteśmy przygotowani, aby zdjąć z Państwa barków wszystkie czynności związane z zarządzaniem BHP (bezpieczeństwem) w firmie. Oferujemy: usługi bhp Warszawa i nadzór bhp. Możemy także wesprzeć już istniejące struktury bhp tak, aby wszelkie sprawy związane z bezpieczeństwem były traktowane priorytetowo i z należytą starannością.

W celu realizacji zlecenia wyznaczamy pracownika, który jest bezpośrednim opiekunem Państwa Zakładu Pracy.

Osoba ta pozostaje w stałym kontakcie ze wskazanym przedstawicielem Państwa firmy. Specjalista firmy Gemmar przeprowadza okresowe kontrole warunków pracy, a podsumowanie tych działań przedstawia w postaci odpowiednich protokołów i notatek. Równocześnie opiekun odpowiada za realizację zadań przewidzianych dla służby bhp, uczestniczy aktywnie w rozwiązywaniu problemów związanych z bezpieczeństwem pracy oraz doradza i odpowiada na zapytania z zakresu bhp. W przypadku konieczności przeprowadzenia audytu lub postępowania powypadkowego opiekun współpracuje z odpowiednim zespołem wyznaczonym z ramienia firmy Gemmar lub pracuje w zespole powołanym przez zleceniodawcę.

W przypadku absencji chorobowej, urlopowej opiekuna wyznaczana jest osoba zastępująca. Jednocześnie zapewniamy bezpośredni kontakt z naszym biurem.

Nadzór nad działaniami osób realizujących zadania u Państwa, pełni w siedzibie naszej firmy specjalista w zakresie bhp, ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy z dużym doświadczeniem praktycznym.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do zapoznania się z cenami szkoleń poprzez wypełnienie formularza wyceny.